VERDIKJEDEN

VERDIKJEDEN

ÅPNE LISTER

Vi var en av de første skoimportører i Skandinavia som valgte å være åpne om verdikjeden vår, og publiserte så tidlig som i 2014 en liste over de produsenter som produserer våre importvarer.

I året som har gått har vi sett et økende fokus på konsekvensene fremstillingen av lær til produkter har på arbeidere og miljø, og som et neste ledd i prosessen, publiserte vi vår garveriliste i 2016.

Denne listen omfatter leverandører som Euro Sko Norge AS bruker til produksjon av egne merkevarer. Siden leverandørkjeden endres fra tid til annen, for å gjenspeile virksomhetens behov, kan avvik forekomme. Leverandørlisten blir oppdatert jevnlig.

Vi har bygget sterke, strategiske bånd med våre leverandører, slik at vi kan offentliggjøre navnene deres, samt plassering uten bekymring for konkurranse i vår bransje. Vi håper offentliggjøringen av listen fremmer deling, samarbeid og bærekraftig produksjon på en måte som kan forbedre arbeidsforholdene og ytterligere beskytte rettighetene for arbeiderene på fabrikk.

Leverandørlisten finner du HER

Garverilisten finner du HER