SAMARBEID

SAMARBEID

Initiativ for etisk handel

IEH er et ressurssenter og pådriver for etisk handel. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

IEH er et forpliktende partnerskap mellom næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og offentlige instanser. IEH-medlemmer forplikter seg til å arbeide aktivt iht til deres etiske handelsprinsipper bygget på sentrale FN- og ILO-konvensjoner.

Euro Sko Norge AS har vært medlem siden 2004 og har tidligere hatt representanter i styret. Vi rapporterer årlig til IEH, og rapporten blir brukt som et verktøy for å sette konkrete mål for videre arbeid og evaluering av egeninnsats. IEH-rapporten er offentlig, og vi mener åpenhet og innsyn for å fremme anstendige arbeidsforhold er nødvendig.

I 2016 ble vi deltagere i et pilotprosjekt I samarbeid med IEH, hvor essensen er kapasitetsbygging i fabrikk gjennom QuizRR, et digitalt læringsverktøy.

Du kan lese mer om IEH HER

Meld deg på IEH Nyhetsbrev HER

CSR- Nettverk

Euro Sko Norge AS etablerte et Skandinavisk CSR nettverk for skobransjen i desember 2015. 

Medlemmer: Nilson, Vagabond, Scorett, Bianco, Shoe-d-vision, JF Johansson og Euro Sko Norge AS.

Det er mye fokus på etikk i skobransjen, og vi som Nordens største skokjede, har et ansvar å utvikle bærekraftige produkter som bidrar til en positiv forskjell for miljø, mennesker og samfunn.

Bransjen jobber aktivt med å ta ansvar infor produktene vi tilbyr våre kunder og ved å stå samlet stiller vi sterkere. Nettverket ble opprettet med tanke på samarbeid om felles utfordringer som bransjen står ovenfor, hvor vi kan jobbe sammen om å utvikle fellers ressurser, diskutere like problemstillinger og dele erfaringer.

 

SWEREA- Kjemikaliegruppen

Swerea er verdens ledende institutt for håndtering av kjemikalier i produkter.

Vi har siden 2014 vært medlemmer i Swereas kjemikaliegruppe. Kjemikaliegruppen informerer medlemmene om siste nytt innen kjemi- og miljørelaterte spørsmål. Målet med gruppen er å videreformidle lovkrav, endringer og annen informasjon innen kjemikalieområdet på en lettforståelig måte slik at dette blir brukt i bedriftenes daglige kjemikaliearbeid.

Euro Sko Norge AS har gjennom kjemikaliegruppen tilgang på spesialkompetanse og hjelp til å håndtere kjemikaliespørsmål og regelverk.

Swerea har også bistått Euro Sko Norge AS i arbeide om å videreutvikle vår kjemikalieliste (RSL). Sammen med vår rådgiver fra Swerea har vi jobbet fram gode rutiner for risikovurdering av produkter, valg av testlaboratorier osv.

QuizRR

QuizRR er et digitalt læringsverktøy og en kunnskapsplattform for leverandører.

Med QuizRR kan en leverandør utføre opplæring, måle og dele resultater og øke kunnskap, dialog og engasjement hos arbeiderne på fabrikk. QuizRR-opplæringen består av to applikasjoner med fokus på ulike aspekter av bedrifts- og samfunnsansvar.

Den første heter Rights & Responsibilities, som har som mål å hjelpe arbeidstakere bedre å forstå rettigheter og ansvar på arbeidsplassen.

Den andre er Worker Engagement som fokuserer på å forbedre dialog og engasjement på arbeidsplassen.

Fabrikker i utviklingsland mangler ofte verktøy for å sikre gode systemer på arbeidsplassen mht helse, miljø, dialog og økende krav fra kunder om etterlevelse av etiske retningslinjer. Arbeidere på fabrikkene er ofte ikke klar over sine rettigheter. Dette er en risiko, ikke bare for den ansatte, men også fabrikkeiere og kunder.

Euro Sko Norge startet et samarbeide med QuizRR i 2016.

EE-avfall og Empallasje

Alle bedrifter har et produsentansvar, som innebærer at produsenter/ importører tar ansvar for produktene sine- også når det blir avfall.

EE-avfall

Euro Sko Norge AS har siden 2009 tatt sitt produsentansvar for blinkesko og batterier gjennom returselskapet Norsirk som er totalleverandør av løsninger og tjenester innen innsamling, transport og gjenvinning av EE- avfall, batterier og emballasje. Vi er pålagt å samle inn kasserte produkter (blinkesko/ sandaler) i butikk, uansett merke. 

Emballasje

Euro Sko Norge AS tar også produsentansvar for sin emballasje gjennom sitt medlemskap i Norsik,

Les mer om Norsirk HER

 

Hjelpeprogram

Soles4Souls er en global non-profitt organisasjon som ønsker å bekjempe fattigdom gjennom innsamling og distribusjon av bl.a. sko.   

Dette gjør de ved å samle inn nye og brukte sko fra enkeltpersoner og bedriftspartnere. Soles4Souls organiserer og distribuerer sko til micro-enterprise, katastrofe områder, og andre hjelpeprogrammer.  Siden 2006 har Soles4Souls distribuert mer enn 30 millioner par nye og brukte sko i 127 land over hele verden.    

Millioner mennesker har ikke tilgang til en av livets mest grunnleggende nødvendigheter: et par gode sko!  Dette ønsker vi å gjøre noe med derfor har Euro Sko Norge AS har inngått et samarbeid med Soles4Souls der vi samler inn brukte sko fra våre kunder i Eurosko, dna og Shoeday.  I butikk tar vi imot pent brukte sko fra hele familien, uansett modell eller merke. 

Ikke undervurder verdien av et par sko ved å kaste de!  Da unngå vi mer forsøpling, beskytter miljøet og gir mennesker i nød en mulighet til å forsørge seg selv, og sin familie. 

Les mer om Soles4Souls HER.